mail@kaul.ee
+372 5126 421

Abimaterjalid


Allpoolt leiate abimaterjalid erinevate seadmete omaduste kohta ja protsesside kirjeldusi.

Aurutassi läbimõõdu määramine. Rõhk, (V) m/s, toru läbimõõt.

Aurutrassi läbimõõdu määramise tabel

Aurutabel. Aur, temperatuur, vesi, aurustumine, aur, erimaht.

Aurutabel

Kondensaadi teke aurutrassides. Tabel arvestades soojuskadu trassides iga 50m kohta.

Kondensaadi teke aurutrassides

Aurugeneraator ehk aurukatel on energiamuundur, milles keemilist, soojus-, kiirgus- vm energiat kasutatakse atmosfäärirõhust kõrgema rõhuga auru (enamasti veeauru) tootmiseks.

Aurugeneraator

Korralik soojusvarustuse arvutus ja planeerimine on hästitoimiva küttesüsteemi alustala. Vajaliku hoone soojusvõimsuse saame arvutada kui liidame kokku erinevad soojuskaod: hoone soojuskadu+ ventilatsioon+ soe tarbevesi. Vaata täpsemalt allolevast lingist.

Hoonete soojusvarustus

Rõhu, tiheduse, erimahu, erisoojuse ja erientroopia muutumisega vastavalt temperatuurist.

Vee omadused 

Rõhu, dünaamilise ja kinemaatilise viskoossuse, paisumisteguri, erientalpia ja Prandtl’i numbri sõltuvuse temperatuurist

Vee omadused 2