mail@kaul.ee
+372 5126 421

Biokütuse katlamajad


katel, katlad, biokütuse katel, biokütuse katlad, pellet, pelleti katel, pelleti katlad, puitbrikett katlamaja, katlamajad, katlamaja ehitus, katlamaja hooldus, katlamajade hooldus, hakkpuit, turvas, puitbrikett

 

Katlad, kus on kasutusel biomass, on loodussõbralik  ja soodne energiatootmise viis. Levinumad Eestis kasutatavad biokütused – pelletiküte, hakkepuit ja biogaas.

Biokütus võib olla näiteks puiduhake, turvas, pelletid ja puidubrikett.

Oleme märganud, et üha rohkem kliente palub meil asendada näiteks kergel kütteõlil töötavad katlad hakkepuidul töötavate katelde vastu.

Pakume biomassil töötavate katlamajade täislahendusi, mis võivad toota nii auru kui ka kuuma vett. Praegu on levinumad Eestis kasutatavad biokütused – hakkepuit, biogaas ja puidugraanul.

Biokütuse katlamajade hind võib olla mitu korda kõrgem vedelkütusel töötava katlamaja hinnast, kuid 6-9 aasta jooksul tasub see investeering end ära.
Vajadusel aitame teha tasuvusarvutusi. Lugege lähemalt hoonete soojusvarustust ja selle arvutamise loogikast.

Meie biomassi põletamise seadmete kasutegur on ligikaudu 85-88%, koos põlemisõhu eelsoojendiga kuni 90% ning suitsugaaside kondensaatori pesuriga kuni 110 protsenti.

Biokütusel töötavad aurukatlad: auru tootlikkus 500 kg/h-18 t/h

Biokütusel töötavad veekatlad: võimsus 600 kW-18000 kW

Ettevõtted, kes tahavad üle minna biokütusele on võimalik saada 50% ulatuses riigilt toetust. Toetust saanud projektide näiteid leiab Keskkonnainvesteeringute Keskuse lehelt.

Oleme abiks ka projektitaotluste koostamisel.

Võtke meiega ühendust mail@kaul.ee ja leiame säästliku lahenduse nii teie kui ka keskkonna seisukohast.