mail@kaul.ee
+372 5126 421

Põletid


Meie valikus on erievad põletid – gaasipõletid, vedelpõletid ja raskekütuse põletid.

Põletis moodustub oksüdeerija, enamasti hapniku abil gaas-, vedel- või tolmkütusest põlevsegu. Gaasipõleti ülesandeks on tagada väikese põlemiskao juures minimaalne lämmastikoksiidide kontsentratsioon põlemisgaasis. Otstarbekaimaks on osutunud madala NOX-heitega põletid.

Vedelkütuste puhul on põleti ülesandeks kütus kuumutada ja peente piiskadena koldesse pihustada. Kui kasutate suure väävlisisaldusega masuuti, kus SO2 kontsentratsioon põlemisgaasis ületab normidega kehtestatud piiri, tuleb kasutada väävlipuhastusseadmeid.

Müüme, remondime ja hooldame järgnevaid põleteid:

  • kergõlipõletid
  • raskeõlipõletid
  • gaasipõletid
  • masuudipõletid
  • vanaõlipõletid
  • rotatsioonpõleti

Võtke meiega ühendust mail@kaul.ee ja aitame teid põletitega seotud küsimustes.

katel-katlad-poleti-poletid-kergpoletid-kergpoleti-raskepoleti-raskepoletid-gaasipoleti-gaasipoletid-masuudipoleti-masuudipoletid-vanaolipoleti-vanaolipoletid-rotatsioonipoleti-rotatsioonipoletid   katel-katlad-poleti-poletid-kergpoletid-kergpoleti-raskepoleti-raskepoletid-gaasipoleti-gaasipoletid-masuudipoleti-masuudipoletid-vanaolipoleti-vanaolipoletid-rotatsioonipoleti-rotatsioonipoletid

 

katel-katlad-poleti-poletid-kergpoletid-kergpoleti-raskepoleti-raskepoletid-gaasipoleti-gaasipoletid-masuudipoleti-masuudipoletid-vanaolipoleti-vanaolipoletid-rotatsioonipoleti-rotatsioonipoletid-300x

Pildil Balturi TBG seeria low-NOx gaasipõletit. Pakume neid vahemikus 80…600kW.

katel-katlad-poleti-poletid-kergpoletid-kergpoleti-raskepoleti-raskepoletid-gaasipoleti-gaasipoletid-masuudipoleti-masuudipoletid-vanaolipoleti-vanaolipoletid-rotatsioonipoleti-rotatsioonipoletid1-225

Ülaltoodud gaasipõleti on mõeldud võimsamatele katlamajadele, neid on saadaval vahemikus 6140…15630 kW.

Teostame ka kõikide põletite hooldust ja remonti.

Lisainfo

BTG seeria põletid- üheastmelised põletid 16,6…280kW

SPARKGAS seeria põletid- samuti üheastmelised ning 60…358kW

TBG seeria põletid- “Low NOx” ehk madala lämmastikuemissiooniga põletid, üheastmelised ning 80…600kW

BTG P seeria põletid- kaheastmelised gaasipõletid 16,3…280kW

SPARKGAS P seeria põletid- kaheastmelised gaasipõletid 60…358kW

TBG P seeria põletid- kaheastmelised gaasipõletid 80…2100kW

TBG PV seeria põletid- kaheastmelised inverteriga gaasipõletid 100…850kW

TBG PN seeria põletid- kaheastmelised Low NOx põletid, pneumaatilise ventiiliga 80…2100kW

TBG PN V seeria põletid- Low NOx progresseeruvad kaheastmelised põletid, pneumaatilise ventiili ning inverteriga 100…850kW

TBG ME seeria põletid- Low NOx progresseeruvad kaheastmelised põletid, elektriline juhtimissüsteem 100…2100kW