mail@kaul.ee
+372 5126 421

Katelde ja soojusvahetite puhastus


PETTEX 0 Kemikaal on tugevalt happeline, efektiivselt sadestisi ja settekihte eemaldav puhastuskemikaal. Kemikaal on ette nähtud katlakivi, silikaadi jm. raskesti eemaldatavate sadestiste eemaldamiseks aurukatelde, veekatelde, soojusvahetite ning kütte- ja jahutussüsteemide metallpindadelt. Sisaldab inhibiitoreid, mis takistavad eri metallide ja metalliühendite sööbimist puhastamise ajal.

Sõltuvalt kasutuskohast lisatakse kemikaali 10-20% vee hulgast. Lahus soojendatakse 60..70 kraadini. Happepesu aeg on olenevalt kasutuskohast ja settekihtide paksusest 10..24 tundi, misjärel tuleb puhastatud pinnad loputada ja neutraliseerida.

PETTEX ET Kemikaal on nõrgalt happeline, sadestisi ja settekihte eemaldav puhastuskemikaal. Kemikaal on ette nähtud katlakivi ja roostekihtide eemaldamiseks auru- ja veekateldest, soojusvahetitest, kütte- ja jahutussüsteemidest, tellise- ja kahhelkivipindadelt, õhuniisutitest ja erinevatest kodumasinatest. Sisaldab inhibiitoreid, mis takistavad eri metallide ja metalliühendite sööbimist puhastamise ajal. Kemikaal ei vaja järelneutraliseerimist.

PETTEX NE On efektiivne happelise või aluselise kemikaaliga puhastamise järel kasutatav neutraliseerimiskemikaal. Sobib erinevate süsteemide järelneutraliseerimiseks. Sisaldab inhibiitoreid, mis takistavad eri metallide ja metalliühendite sööbimist neutraliseerimise ajal.

Katelde tulepoole puhastuskemikaalid

KARSTA 10 Kemikaal õli- või gaasikatelde põlemiskambrite pindade puhastamiseks tahmast ja põlemisjääkidest. Sobib kuumade ja jahtunud metallpindade puhastamiseks. Hoiab ära metallpindade sööbimise tänu kemikaalis sisalduvatele inhibiitoritele. Imendub hästi väävli- ja tahmakihtidesse muutes nende eemaldamise lihtsaks. Tõstab katla kasutegurit parandades soojusülekannet katlavette.

Põleti seisatakse ja puhastusvahendit pihustatakse katla põlemiskambri seintele. Sobib madalsurvepritsidesse ja survepesuritesse

PUUKARSTA Kemikaal tahkeküttekatelde põlemiskambrite pindade puhastamiseks tahmast ja põlemisjääkidest. Imendub hästi tahkekütuse põletamise tulemusel tekkivatesse põlemisjääkide kihtidesse. Kemikaali põledes koos kütusega tekib tugev soojuse eraldumisreaktsioon kiirendades põlemisjääkide ärapõlemist katlas. Ei kahjusta katla metallpindasid. Tõstab katla kasutegurit parandades soojusülekannet katlavette.