mail@kaul.ee
+372 5126 421

Toiduainetööstus


VATEX E 25 Toiduainetele ohutu aurukatelde toiteveekemikaal on ette nähtud kuni 25 bar töörõhuga aurukatelde toitevette doseerimiseks. Seob efektiivselt vees lahustunud hapniku ja jääkkareduse. Takistab katlakivi teket ja sadestiste moodustumist katla veepoole metallpindadel, eemaldab juba tekkida jõudnud sadestisi. Annab katlale ja toitevee torustikule korrosioonikaitse katalüseerides magnetiidi moodustumist puhtale metalli pinnale. Stabiliseerib katlavee pH taseme ning kaitseb kondensaaditorustikku tõstes pH-d.

Tagastuv kondensaat % 80 60 40 20 0
Vatex E25 (ml/m3) 45 55 65 70 80

Lõplik doseerimiskogus määratakse veeanalüüside põhjal.

VATEX E 60 Sünteetiline aurukatelde toiteveekemikaal on ette nähtud kuni 60 bar töörõhuga aurukatelde toitevette doseerimiseks. Seob efektiivselt vees lahustunud hapniku ja jääkkareduse. Takistab katlakivi teket ja sadestiste moodustumist katla veepoole metallpindadel, eemaldab juba tekkida jõudnud sadestisi. Annab katlale ja toitevee torustikule korrosioonikaitse katalüseerides magnetiidi moodustumist puhtale metalli pinnale. Stabiliseerib katlavee pH taseme ning kaitseb kondensaaditorustikku tõstes pH-d.

Doseeritakse katla toiteveemahutisse veepinna alla. Esialgne doseerimine sõltuvalt lisavee hulgast
50-100ml/m3. Lõplik doseerimiskogus määratakse veeanalüüside põhjal.