mail@kaul.ee
+372 5126 421

Biokütus


Biokütus on moodsal kasutamisel lihtne ja taskukohane viis, kandmaks hoolt energiavajaduse katmise eest.

Meie poolt pakutavad biokütuse kasutamise viisid on tõhusad ja vastupidavad.  Saage kasu biokütuse kasutamisest; puiduhake, pelletid, brikett, turvas ja rohtne biomass.

Hakkpuit ehk puiduhake tekib puidu hakkimise tulemusena. Toormaterjaliks võib olla palk, raiejäätmed, kännud, võsa. Hakke kvaliteet mängib väga tähtsat rolli kütusena kasutamises. Nagu iseenesest mõistetav, siis mida väiksem on niiskusesisaldus, seda efektiivsem on põlemine.

Turvas on kõige aeglasemini taastuv biokütus. Seda on võimalik kasutada küttesüsteemis freesturbana, pelletitena või brikettidena.

– Pelletid on kvaliteetne kütus mis saadakse peenikese puidufraktsiooni kokkupressimisel. Pelletite valmistamisel ei kasutata mingeid keemilisi lisandeid, mistõttu on pelletiküte ta ökoloogiliselt sõbralik.

– Puidubrikett on omadustelt sarnane pelletitele, kuid briketitükkide suurus on oluliselt suurem kui pelletitel. Tänu nende kõrgemale põlemistemperatuurile ning suurusele, on nad enamjaolt sobilikud suuremate küttesüsteemide jaoks (>500kW).

 

biokütus, biokütused, hakkpuit, turvas, pellet, pelleti küte, puitbrikett, brikett

 

Biokütuste kohta loe lähemalt näiteks Vikipeediast, Eesti Biokütuste Ühingu veebist või TTÜ teaduri Ülo Kase ettekandest “Biokütused ja nende kasutamine väikekütteseadmetes” (pdf).