mail@kaul.ee
+372 5126 421

Soojussõlmed


Soojussõlmed

Meie insenerid ehitavad soojussõlmed arvestades just teie tehnilisi vajadusi. Tulemuseks on kvaliteetne ja säästlik süsteem. Samuti pakume kõiki tarvikuid soojussõlmede jaoks: soojusvahetid, ringluspumbad, segamissõlmed, automaatika, mudafiltrid, termomeetrid, manomeetrid jpm.

Soojussõlmede üldkomponendid:

Soojusvahetid
Soojussõlmedes kasutatakse enamjaolt joodetud soojusvaheteid, kuid võimalik on tellida ka avatavaid, keevis- ja plaatsoojusvaheteid.
Analüüsime teie vajadusi soojusvaheti jaoks ning vastavalt vahendatavale võimsusele koostame parima lahenduse.

-Regulaatorid
Soojussõlme juhitakse regulaatori poolt vastavalt tarbija poolt etteantud temperatuuri- ja aja programmidele, mis kontrollib soojusvahetist väljuva ning küttekontuuri siseneva vee temperatuuri

Pumbad
Vee tsirkuleerimiseks

– Paisupaak
Paisupaagi ülesanne on hoida tasakaalus suletud küttekontuuris temperatuuri poolt tekkinud veemahu muutumisi.

– Lisaseadmed
soojusmõõtja komplekt
–  vajalik hoones tarbitud soojuse mõõtmiseks
veekulu mõõtja – tarbitud sooja vee hulga mõõtmiseks paigaldatakse soojussõlmes külma vee sisendile
diferentsiaalne rõhuregulaator – aitab vältida trassi soojuskandja kulu, võimaldab ühtlast rõhulangust trassi muutuva rõhu ja tarbija soojuskoormuse muutumise korral.

soojussõlm, soojussõlmed, soojusvaheti, soojusvahetid, regulaator, regulaatorid, pump, pumbad, paisupaak, paisupaagid, soojusmõõtja, soojusmõõtjad, veemõõtja, veemõõtjad, rõhuregulaator, rõhuregulaato