mail@kaul.ee
+372 5126 421

Hoonete soojusvarustus


Korralik soojusvarustuse arvutus ja planeerimine on hästitoimiva küttesüsteemi alustala. Vajaliku hoone soojusvõimsuse saame arvutada kui liidame kokku erinevad soojuskaod: hoone soojuskadu+ ventilatsioon+ soe tarbevesi. Järgnevas näites olevaid väärtuse võite kasutada, planeerides rekonstrueerida või ehitada uut hoonet. Selles näites kasutatavaid arve ei saa võtta siiski päris täpselt, sest iga objekti soojuskaod on erinevad, sõltudes soojustusest, vajalikust sisetemperatuurist, ventilatsioonist, suurte uste olemasolust jne. Juhul kui tehnilist informatsiooni hoone kohta pole, võime kasutada järgnevat soojuskadu 20 W/rm3. Hetkeline sooja tarbevee vajadus võib kõvasti suurendada vajalikku soojushulka. Näiteks 1 dušši all käik vajab energiat 30 kW.

Kuna korralik soojusvarustuse arvutus ja planeerimine on hästitoimiva küttesüsteemi alustala, on täiesti möödapääsmatu rääkida eksperdiga hoone soojusvarustusest ning vajadusest. Õige dimensioneerimise tulemusena jäävad ära üleliigsed kulutused ning vead süsteemis.

Millised etapid läbime?
Kaul_4

Allpool on toodud ka paar näidet, täpsema info saamiseks kontakteeruge mail@kaul.ee

Kaul_5

Kaul_2

Kaul_3

Täpsema info saamiseks kontakteeruge mail@kaul.ee.